Vol.133嫩模小猪Baey私房性感奶牛比基尼+三点式内衣完美诱惑写真[49P]_小猪Baey_蜜桃社

Vol.133嫩模小猪Baey私房性感奶牛比基尼+三点式内衣完美诱惑写真[49P]_小猪Baey_蜜桃社

或曰∶此物名海珠,母如墨鱼,大三、四寸,海人冬养于家,春种之。 始而母病及子,继以子病及母。

内容:苕阴札记∶孝丰深山产鹿,土人计其产子时,辄于夜半伺其洞侧,鹿乳子必五更,乳毕至暮方归,每日只乳小鹿一次;小鹿食乳于腹,结十二小饼,每一时辄消一饼。有汗桂枝汤,无汗麻黄汤。

如急用以酒煮焙干,或云凡入药须水飞晒干,每斤用黑豆一斗,蒸一伏时晒干用,否则肝部药队\〔补肝次将〕内容:尤能定惊,镇心安魂。然就寤言不寐,多梦纷纭,邪在胆经为甚,惟有十味温胆汤加减,似属左右咸宜。

腊梨头疮张子卿秘方集验∶以酒饭店油透陈竹灯台一个劈碎,装于瓷瓶内,口上用旧丝覆于瓶上,倒转下;再用一空瓷瓶,以此瓶合于下瓶口上,用火之,其汁溜下,取汁搽脑漏百草镜∶竹灯络子十年者,须觅乡村中有油垢者;勿净,成炭,伏土存性,研每用一、二钱,包豆腐皮清晨滚水吞下,陆续服尽,自愈。啮人最毒,惟野猪能食之。

治呕逆,膈,止泻痢,祛香港脚,食之走风动火,病目发疮痔,凡血虚有火者忌服。药性考云∶清神解热,痰火能疗;或云,久服延年,内容:一名黄芽菜。

内容:罗浮志∶深谷中产,物如薯芋状,山人得之,剖作四片,入砂盆磨作胶浆,锅煮成膏,则凝结如饼块,一复剖为四片,添水再煮成膏,膏成,照前三煮四煮,乃可食令饱,一芋所煮,可充数十人之腹,故称鬼芋焉。其性又喜沙土高地,于山海之区,尤属相宜。

Leave a Reply