f2J资源中文在线视频

f2J资源中文在线视频

西人药学谓∶用醉仙桃花实叶,俱要鲜者榨汁,或熬干,或晒干作膏。询其生平,身体羸弱,中满闷,且时常短气。

 三焦者,身内脂膜也。盖此证,由于忧思过度,心气结而不散,痰涎亦即随之凝结。

 吐泻转筋,六脉皆无,心中迷乱,时作谵语。丹参性凉清热,色赤活血,其质轻松,其味微辛,故能上达于肺,以宣通脏腑之毒血郁热而消融之。

诊其脉,弦而沉,两尺之沉尤甚。及肄业大学时,吐血更甚,医者多劝辍学静养,方可望痊。

 为其味酸,故能保安神经,使不至于妄行,而酸化软坚之力,又自能化多年之结,使尽消融也。 故治此证者,当以大补中气为主,方中之人参是也。

”按∶此论诚为治肺痈者之准西人、东人,对于肺结核,皆视为至险之证。 一妇人,年近五旬,常觉短气,饮食减少。

Leave a Reply