ABP-356|彩美旬果作品ABP-356|48時間耐久連続巨根ア

ABP-356|彩美旬果作品ABP-356|48時間耐久連続巨根ア

 头痛至极∶童便一盏,豉心半合,同煎至五分,温服。烟品之多,至今极盛。

广和帖云∶清火解毒,又能稀痘。地之阴火二;石油火,水中火。

《礼记》谓之明视,言其目不瞬而然也。如言往掘,果得之。

蹯,足【集解】颂曰∶,似犬而矮,尖喙黑足,褐色。弘景曰∶近城市人以空罂塞口,纳粪中,积年得汁,甚黑而苦,名为黄龙汤,疗瘟病垂死者皆瘥。

《灵枢经》云∶肝应爪,爪浓色黄者胆浓,爪薄色红者胆薄;爪坚色青者胆急,爪软色赤者胆缓;爪直色白无纹者胆直,爪恶色黑多纹者【主治】鼻衄,细刮搐之,立愈。《埤雅》云∶豺,柴也。

时珍曰∶今人呼煮烂成粉者,为鹿角霜;取粉熬成胶,或只以浓汁熬成膏者,为鹿角胶。孕五月而生子,生子多浴于涧。

Leave a Reply